analise grafica opções binária o que são pontos opções binárias noticias trade opções binárias app indicador para opções binárias opções binárias ondas de eledge wikipedia opções binárias indicadores 2018 opções binárias é uma farsa bitcoin é o mesmo que opções binárias
منشا آسیب های بزرگسالی

منشا آسیب های بزرگسالی

کودک از زمانی که به این دنیا می آید تا هنگامی که قدم به محیط مدرسه میگذارد در جهان مخصوصی به نام خانواده زندگی می‌کند پس صرف نظر از رحم مادر محیط خانواده نخستین جهان کودک محسوب می‌شود
عوامل محیطی مهمی کودک را در این جهان تحت تاثیر قرار می دهند و هر کدام به نوبه خود بر لوح سفید روح و ضمیر کودک با رنگ خاصی نقش و اثری می گذارند
والدین کودک و خصوصیات جسمی و روحی آنها ،طرز مراقبت و حد و مرز محبتی که هر کدام از والدین در حق کودک انجام می‌دهند، چگونگی روابط آنها ،تفاوت ها و توافق های اخلاقی که با یکدیگر دارند ، پایه های اقتصادی خانواده ،شغل پدر که عامل گرداننده چرخ زندگی خانواده است،کار و گرفتاریهای مادرو تأثیری که مطلوب یا نامطلوب بودن و حتی طاقت فرسا بودن این کار در روحیه مادر دارد ،معاشرت اعضای خانواده، کیفیت تفریح و بازی های گروهی آنها و به علاوه سطح دانش و معلومات والدین و خصوصیات ظاهری و بهداشتی خانه و بسیاری خصوصیات دیگر از جمله عوامل سازنده این جهان برای کودک هستند

شرایط زندگی و طرز تربیت خانوادگی در تربیت کودک در درجه اول اهمیت قرار دارد و هر چیز و هر فکر و هر حرکت و هر رفتاری در روح و جسم کودک اثری خواهد داشت و این اثرات روی هم جمع خواهند شد و اخلاق عادات و صفات او را در آینده تشکیل خواهند داد.
پس والدین باید مراقب رفتار ، گفتار و عمل خود در برابر فرزندان باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.