تربیت دانش آموزانی توانمند بر پایه خودباوری و عزت نفس و اعتماد به نفس بالا

3000 +

متر زیربنا

36

نفر پرسنل

400 +

دانش آموز

10 +

سال سابقه

محیطی همه جانبه

نتیجه تلاش ها و برنامه ریزی های هوشمندانه برای چشم انداز چندین ساله ی ما، مجموعهای است با 3000 متر زیربنا و 3۶ نفر پرسنل که در راستای آموزش و تربیت دانش آموزانی توانمند بر پایه خودباوری از عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می باشد. مجموعه آموزگار با داشتن فضاهایی مناسب جهت برگزاری کلاس های مهارت محور با هدف افزایش دقت و تمرکز، خلاقیت و آموزش های اختصاصی با محوریت هوش های چندگانه گارنر (هوش کلامی، عاطفی ،منطقی و…) توانسته است گامهای بلند در پرورش دخترانی مستقل ،آینده ساز و مسئولیت پذیر بردارد.

مقاطع مجتمع

موسسه آموزشی آموزگار مجموعه ای یکجا و منسجم از دو واحد آموزشی است :

ابتدایی و پیش دبستانی

اهداف موسسه آموزگار

رسالت ما

پرورش دانش آموزانی با اخلاق، با اعتماد بنفس و عزت نفس در محیطی یادگیرنده محور و به دور از استرس

چشم انداز ما

برقراری حس آرامش و امنیت برای دانش آموزان به عنوان خانه ی دوم آن ها

رویکرد ما

مطالعه محوری  |  بازی محوری  |  مهارت محوری

آخرین اخبار و رویداد ها